Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

De dienstverlening van de Schooladviesdienst Wassenaar bevindt zich op het terrein van onderwijs, jeugd/leerlingzorg en het sociaal domein. De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) adviseert en begeleidt basisscholen en middelbare scholen in Wassenaar op het gebied van schoolontwikkeling ‚Äčen leerlingzorg en heeft taken op het gebied van leerlingenzorg in de VE en het CJG. 

De SAD is kernpartner van de gemeente Wassenaar binnen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de VE (Voorschoolse Educatie). Tevens is er een dienstverleningsovereenkomst met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden. Ook geeft de SAD uitvoering aan het lokale preventieakkoord en het lokale sportakkoord.

We hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse scholen ‚Äčen onderwijs- en zorgpartners in het sociaal domein en werken vanuit het Wassenaarse model, waarbij vroegsignalering en preventief werken centraal staan. 

Waar is het

Contact

Ons aanbod