Stichting MEE

Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We kunnen u helpen bij vragen of problemen op alle gebieden van het dagelijks leven:

  • opvoeding & ontwikkeling
  • leren, werken, vrije tijd
  • regelgeving en geldzaken
  • samenleven en wonen.

MEE is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problemen.

Heeft u of een gezinslid een beperking? En heeft u vragen of zorgen over opvoeding, onderwijs, vrije tijd, wonen, werk, zorg of geldzaken? Dan is het fijn als er iemand met u meedenkt. Iemand die de wetten en regels kent. Die voor u opkomt als u dat zelf lastig vindt. Een cliëntondersteuner helpt u verder.

UW MEE CLIËNTONDERSTEUNER:

· Is expert op het gebied van leven met een beperking of chronische ziekte.

· Is uw aanspreekpunt bij vragen en zorgen op alle levensgebieden.

· Geeft u uitleg en advies over ingewikkelde zaken.

· Staat naast u en denkt mee. Zodat u zelf weer verder kunt.

· Is er ook voor de mensen om u heen.

· Helpt bij gesprekken met gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor.

· Of helpt bij het doen van een aanvraag, zoals voor langdurige zorg (Wlz).

· Is er ook voor u als u ontevreden bent over een beslissing of over de zorg die u krijgt.

GOED OM TE WETEN

· Clientondersteuning is gratis.

· U heeft geen verwijzing nodig en betaalt geen eigen bijdrage.

· U kunt elk moment kiezen voor cliëntondersteuning.

· MEE werkt los van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

· Cliëntondersteuning duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

Waar is het

Contact

Ons aanbod