Wat is het

Een schoolmaatschappelijk werker kan meedenken met kinderen, jongeren en/of hun ouders, die vragen hebben over hun ontwikkeling of omstandigheden.

Wat kun je verwachten?

Het schoolmaatschappelijk werk is actief in het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders die vragen hebben over hun kind kunnen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht. Onderwerpen waarbij het Schoolmaatschappelijk werk kan meedenken zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoeding, (omgaan met) emoties, gedrag(sproblemen), onzekerheid, het meemaken van verlies zoals overlijden of scheiding, (vergroten van) sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.
Een aanmelding bij het Schoolmaatschappelijk werk wordt meestal in samenwerking met de school gedaan. Er vindt eerst een intakegesprek plaats met de ouder(s) en/of het kind om door te nemen welke vragen er spelen en welke ondersteuning passend is. Ondersteunende gesprekken met kinderen en jongeren vinden plaats op school. Meestal worden er zo’n drie tot vijf gesprekken gepland, waarna er weer een oudergesprek volgt. Soms blijkt de geboden ondersteuning voldoende om verder te kunnen en soms is een andere vorm van hulp passend. Dan kan de schoolmaatschappelijk werker helpen om bij meer specifieke hulp aan te komen.

Hoe ben je goed voorbereid?

Ouders kunnen zich voorbereiden door van tevoren op te schrijven welke onderwerpen er spelen. Kinderen hoeven zich niet voor te bereiden op de gesprekken.

Aan de slag

Ouders kunnen via de leerkracht, intern begeleider of zorgcoördinator van de school in contact komen met de schoolmaatschappelijk werker. Je kunt okok rechtstreeks contact opnemen met Kwadraad door te bellen naar 088 900 4000 of te e-mailen naar bureaudienst.wassenaar@kwadraad.nl.

Bekijk ook eens