Wat is het

De Coole Kikker training is een sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining voor kinderen van 8-12 jaar, die graag iets willen leren over de omgang met anderen en/of weerbaarder willen worden.

Wat kun je verwachten?

De ‘Coole Kikker’ is een training waarbij kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud spelenderwijs sociale vaardigheden aangeleerd krijgen en weerbaarder worden. Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om vrienden te maken, makkelijk met anderen om te gaan, voor zichzelf of anderen op te komen en zelfvertrouwen te hebben. Deze training helpt hen daarbij op weg. De kinderen leren snel iemand kennen, complimentjes geven, samen spelen en overleggen, samenwerken, grenzen aangeven en een foutje toegeven. Er wordt ook aandacht besteed aan omgaan met plagen en pesten.

De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Kinderen leren de sociale vaardigheden het best en het snelst als ze dat in een groepje doen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen dan direct oefenen en van elkaar leren.

De kinderen komen in een groepje van zes tot acht bij elkaar. De gehele training bestaat uit 10 sessies van 1,5 uur. De training is wekelijks op maandag of donderdag (wordt later bepaald) van 15.30-17.00 uur. Ieder kind ontvangt een eigen werkboekje waarin aantekeningen worden gemaakt en waarin het aangeleerde kort en bondig beschreven staat. Op die manier kunnen ze het nog eens teruglezen. Parallel worden twee ouderavonden gehouden, waarin duidelijk gemaakt wordt wat er tijdens de training is besproken en wat er nog gaat komen. Daarnaast krijgen de kinderen na elke sessie een hand-out mee waarop vermeld staat wat er behandeld is en op welke wijze de ouders en de leerkrachten het kind kunnen ondersteunen. Ook krijgen de kinderen opdrachten waarmee ze in de tussenliggende week thuis of op school oefenen. Daarbij spelen de ouders en de school een belangrijke rol.  

Hoe ben je goed voorbereid?

De training start ieder jaar na de voorjaarsvakantie en na de herfstvakantie. De precieze data worden met de ouders besproken. Kinderen hoeven zich niet speciaal voor te bereiden op de Coole Kikker training.

De kosten die aan ouders worden doorberekend voor de gehele training, inclusief materiaal en ouderavonden, bedragen €35. De overige kosten worden door de Gemeente Wassenaar gefinancierd.

Aan de slag

Meer weten of meteen aanmelden? Neem contact op met de Schooladviesdienst: 070- 5118500, of mail naar algemeen@sadwassenaar.nl

Bekijk ook eens